Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Kerstin Valinder Strinnholm
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Kerstin Valinder Strinnholm
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Camurus AB
Emittentens LEI-kod
5493003S6Z6VI7WYFQ06
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Camurus AB SE0007692850 Förvärv 2 000 Antal 171,22585 SEK 2021-11-15 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Camurus AB SE0007692850 Förvärv 2021-11-15 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB 2 000 (Antal) 171,22585 SEK
<< Tillbaka