Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Eckis Holding AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Hans Eckerström
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Swedbank AB
Emittentens LEI-kod
M312WZV08Y7LYUC71685
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Swedbank AB ser A SE0000242455 Förvärv 25 000 Antal 193,67 SEK 2021-11-16 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Swedbank AB ser A SE0000242455 Förvärv 2021-11-16 NASDAQ STOCKHOLM AB 25 000 (Antal) 193,67 SEK
<< Tillbaka