Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Bengt Daniel Nodhäll
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Bengt Daniel Nodhäll
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Investor Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
549300VEBQPHRZBKUX38
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Investor AB ser. A SE0000107401 Avyttring 6 000 Antal 222,00 SEK 2021-11-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Investor AB ser. A SE0000107401 Avyttring 6 852 Antal 222,20 SEK 2021-11-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Investor AB ser. A SE0000107401 Avyttring 2021-11-19 NASDAQ STOCKHOLM AB 12 852 (Antal) 222,10662931839402427637721756 SEK
<< Tillbaka