Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
RENÉE AGUIAR LUCANDER
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
RENÉE AGUIAR LUCANDER
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Calliditas Therapeutics AB
Emittentens LEI-kod
549300PVPZO8TNT76B58
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Calliditas Therapeutics AB SE0010441584 Förvärv 6 000 Antal 82,54 SEK 2021-11-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Calliditas Therapeutics AB SE0010441584 Förvärv 2021-11-19 NASDAQ STOCKHOLM AB 6 000 (Antal) 82,54 SEK
<< Tillbaka