Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Bengt Daniel Nodhäll
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Bengt Daniel Nodhäll
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Investor Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
549300VEBQPHRZBKUX38
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Investor AB - A SE0015811955 Avyttring 6 432 Antal 223,80 SEK 2021-11-22 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Investor AB - A SE0015811955 Avyttring 5 000 Antal 223,90 SEK 2021-11-22 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Investor AB - A SE0015811955 Avyttring 7 000 Antal 223,90 SEK 2021-11-22 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Investor AB - A SE0015811955 Avyttring 10 296 Antal 223,90 SEK 2021-11-22 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Investor AB - A SE0015811955 Avyttring 2021-11-22 NASDAQ STOCKHOLM AB 28 728 (Antal) 223,87761069340016708437761069 SEK
<< Tillbaka