Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Bengt Daniel Nodhäll
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Bengt Daniel Nodhäll
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Investor Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
549300VEBQPHRZBKUX38
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Investor AB ser. B SE0015811963 Förvärv 6 432 Antal 216,90 SEK 2021-11-22 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Investor AB ser. B SE0015811963 Förvärv 5 000 Antal 216,90 SEK 2021-11-22 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Investor AB ser. B SE0015811963 Förvärv 7 000 Antal 216,85 SEK 2021-11-22 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Investor AB ser. B SE0015811963 Förvärv 5 296 Antal 216,90 SEK 2021-11-22 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Investor AB ser. B SE0015811963 Förvärv 5 000 Antal 216,90 SEK 2021-11-22 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Investor AB ser. B SE0015811963 Förvärv 2021-11-22 NASDAQ STOCKHOLM AB 28 728 (Antal) 216,88781676413255360623781677 SEK
<< Tillbaka