Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Kirsti Gjellan
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Kirsti Gjellan
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Bio-Works Technologies AB
Emittentens LEI-kod
54930037JP1GWORMFS83
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BIOWKS SE0017085129 Förvärv 40 000,0 Antal 25,32 SEK 2021-11-25 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BIOWKS SE0017085129 Förvärv 2021-11-25 FIRST NORTH SWEDEN 40 000,0 (Antal) 25,32 SEK
<< Tillbaka