Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Fredrik Gunnarsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Fredrik Gunnarsson
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Sound Dimension AB
Emittentens LEI-kod
5493005O1H7ZMQMLKG52
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Sound Dimension TO 1 SE0016610109 Tilldelning 16 730,0 Antal 00,57 SEK 2021-11-22 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Sound Dimension TO 1 SE0016610109 Tilldelning 2021-11-22 Utanför handelsplats 16 730,0 (Antal) 0,57 SEK
<< Tillbaka