Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Jonas Boström
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jonas Boström
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
SeaTwirl AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300NMNCLPGWFJYU35
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTU (betald tecknad unit) SeaTwirl AB BTU SE0017083918 Teckning 480,0 Antal 180,00 SEK 2021-11-24 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
SeaTwirl AB BTU SE0017083918 Teckning 2021-11-24 Utanför handelsplats 480,0 (Antal) 180,00 SEK
<< Tillbaka