Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
WA Wallvision AB (publ)
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Mattias Letmark
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Embellence Group AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300WEEP3540BGO352
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Embellence Group AB SE0013888831 Utdelning lämnad 459,0 Antal 00,00 SEK 2021-11-24 Utanför handelsplats
Aktie Embellence Group AB SE0013888831 Utdelning lämnad 43 003,0 Antal 00,00 SEK 2021-11-23 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Embellence Group AB SE0013888831 Utdelning lämnad 2021-11-24 Utanför handelsplats 459,0 (Antal) 0,00 SEK
Embellence Group AB SE0013888831 Utdelning lämnad 2021-11-23 Utanför handelsplats 43 003,0 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka