Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Viktoria Flygare
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Viktoria Flygare
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Re:NewCell AB
Emittentens LEI-kod
549300ODX3D04SRRH667
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2021/2024 Förvärv 41 025,0 Antal 17,08 SEK 2021-11-25 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2021/2024 Förvärv 2021-11-25 Utanför handelsplats 41 025,0 (Antal) 17,08 SEK
<< Tillbaka