Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Murgröna Holding AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Magnus, Bo Moberg, Sandström
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
ICA Gruppen Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
549300ZEFN8VKPK9I111
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 1 366 Antal 534,00 SEK 2021-11-24 CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
Aktie ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 87 449 Antal 534,00 SEK 2021-11-24 AQUIS EXCHANGE EUROPE
Aktie ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 1 348 Antal 534,00 SEK 2021-11-24 GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER
Aktie ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 191 572 Antal 534,00 SEK 2021-11-25 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 55 309 Antal 534,00 SEK 2021-11-25 CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
Aktie ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 3 264 Antal 534,00 SEK 2021-11-25 TURQUOISE EUROPE
Aktie ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 79 346 Antal 534,00 SEK 2021-11-25 AQUIS EXCHANGE EUROPE
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 2021-11-24 CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) 1 366 (Antal) 534,00 SEK
ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 2021-11-24 AQUIS EXCHANGE EUROPE 87 449 (Antal) 534,00 SEK
ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 2021-11-24 GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER 1 348 (Antal) 534,00 SEK
ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 2021-11-25 NASDAQ STOCKHOLM AB 191 572 (Antal) 534,00 SEK
ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 2021-11-25 CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) 55 309 (Antal) 534,00 SEK
ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 2021-11-25 TURQUOISE EUROPE 3 264 (Antal) 534,00 SEK
ICA Gruppen AB SE0000652216 Förvärv 2021-11-25 AQUIS EXCHANGE EUROPE 79 346 (Antal) 534,00 SEK
<< Tillbaka