Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Cecilia Hjertzell
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Cecilia Hjertzell
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Sjöstrand Coffee Int AB
Emittentens LEI-kod
549300371XEVL2VPY229
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Sjöstrand Coffee B SE0007897764 Avyttring 10 000 Antal 3,30 SEK 2021-11-26 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aktie Sjöstrand Coffee B SE0007897764 Avyttring 4 722 Antal 3,35 SEK 2021-11-25 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aktie Sjöstrand Coffee B SE0007897764 Avyttring 10 000 Antal 3,30 SEK 2021-11-24 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aktie Sjöstrand Coffee B SE0007897764 Avyttring 5 000 Antal 3,20 SEK 2021-11-24 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aktie Sjöstrand Coffee B SE0007897764 Avyttring 10 000 Antal 3,20 SEK 2021-11-24 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Sjöstrand Coffee B SE0007897764 Avyttring 2021-11-26 SPOTLIGHT STOCK MARKET 10 000 (Antal) 3,30 SEK
Sjöstrand Coffee B SE0007897764 Avyttring 2021-11-25 SPOTLIGHT STOCK MARKET 4 722 (Antal) 3,35 SEK
Sjöstrand Coffee B SE0007897764 Avyttring 2021-11-24 SPOTLIGHT STOCK MARKET 25 000 (Antal) 3,24 SEK
<< Tillbaka