Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Victoria Wang
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Victoria Wang
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Korrigering av Emittentens LEI-kod samt Namn.
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adtraction Group AB
Emittentens LEI-kod
8945004GFFB7E7T9PV67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie ADTR SE0016833149 Förvärv 1 600 Antal 60,00 SEK 2021-12-06 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ADTR SE0016833149 Förvärv 2021-12-06 Utanför handelsplats 1 600 (Antal) 60,00 SEK
<< Tillbaka