Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Johan Ryrberg
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Viveka Hirdman Ryrberg
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Investor Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
549300VEBQPHRZBKUX38
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Investor AB ser. B SE0015811963 Avyttring 2 300 Antal 219,30 SEK 2021-12-07 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Investor AB ser. B SE0015811963 Avyttring 2021-12-07 NASDAQ STOCKHOLM AB 2 300 (Antal) 219,30 SEK
<< Tillbaka