Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Max Heger
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Max Heger
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adtracion Group AB
Emittentens LEI-kod
8945004GFFB7E7T9PV67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie ADTR SE0016833149 Förvärv 57 140 Antal 67,50 SEK 2021-12-07 Utanför handelsplats
Aktie ADTR SE0016833149 Avyttring 57 140 Antal 67,50 SEK 2021-12-07 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ADTR SE0016833149 Förvärv 2021-12-07 Utanför handelsplats 57 140 (Antal) 67,50 SEK
ADTR SE0016833149 Avyttring 2021-12-07 Utanför handelsplats 57 140 (Antal) 67,50 SEK
<< Tillbaka