Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Christian Longberg
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Christian Longberg
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adtraction Group AB
Emittentens LEI-kod
8945004GFFB7E7T9PV67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Adtraction Group SE0016833149 Avyttring 61 534 Antal 60,00 SEK 2021-12-06 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adtraction Group SE0016833149 Avyttring 2021-12-06 Utanför handelsplats 61 534 (Antal) 60,00 SEK
<< Tillbaka