Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Markus Bjernvall
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Markus Bjernvall
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adtraction Group AB
Emittentens LEI-kod
8945004GFFB7E7T9PV67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Avyttring 311 859 Antal 60,00 SEK 2021-12-06 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adtraction Group AB SE0016833149 Avyttring 2021-12-06 Utanför handelsplats 311 859 (Antal) 60,00 SEK
<< Tillbaka