Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
M2 Asset Management AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Rutger Arnhhult
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Castellum Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
549300GU5OHTR1T5IY68
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Castellum AB SE0000379190 Avyttring 100 000 Antal 251,14 SEK 2021-12-10 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Castellum AB SE0000379190 Avyttring 4 700 Antal 245,00 SEK 2021-12-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Castellum AB SE0000379190 Avyttring 95 300 Antal 246,59 SEK 2021-12-15 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Castellum AB SE0000379190 Avyttring 2021-12-10 NASDAQ STOCKHOLM AB 100 000 (Antal) 251,14 SEK
Castellum AB SE0000379190 Avyttring 2021-12-14 NASDAQ STOCKHOLM AB 4 700 (Antal) 245,00 SEK
Castellum AB SE0000379190 Avyttring 2021-12-15 NASDAQ STOCKHOLM AB 95 300 (Antal) 246,59 SEK
<< Tillbaka