Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Simon Gustafson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Simon Gustafson
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adtraction Group AB
Emittentens LEI-kod
8945004GFFB7E7T9PV67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Lån återgång ökning 1 250 000 Antal 0,00 SEK 2021-12-20 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adtraction Group AB SE0016833149 Lån återgång ökning 2021-12-20 Utanför handelsplats 1 250 000 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka