Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Fredrik Buch
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Fredrik Buch
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Acarix AB
Emittentens LEI-kod
549300KP2XS4513DEI67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) Acarix AB SE0009268717 Förvärv 66 600 Antal 0,75 SEK 2021-12-22 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Acarix AB SE0009268717 Förvärv 2021-12-22 Utanför handelsplats 66 600 (Antal) 0,75 SEK
<< Tillbaka