Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Erik Andreas Bergsten
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Erik Andreas Bergsten
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arbona AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KM73AP7H7MJH02
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Arbona A SE0003210590 Avyttring 908 578 Antal 1,76 SEK 2021-12-29 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Arbona A SE0003210590 Avyttring 2021-12-29 Utanför handelsplats 908 578 (Antal) 1,76 SEK
<< Tillbaka