Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Hanna Myhrman
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Hanna Myhrman
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
ADDvise Group AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300C17TZXE1IEOA66
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Köpoption Köpoptioner 2022/2023 Förvärv 25 000 Antal 0,45 SEK 2022-01-09 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Köpoptioner 2022/2023 Förvärv 2022-01-09 Utanför handelsplats 25 000 (Antal) 0,45 SEK
<< Tillbaka