Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Lennart Schuss
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Lennart Schuss
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Emittentens LEI-kod
549300HX9MRFY47AH564
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Samhällsbyggnadsbo. i Norden AB ser. B SE0009554454 Förvärv 100 000 Antal 62,05 SEK 2022-01-10 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Samhällsbyggnadsbo. i Norden AB ser. B SE0009554454 Förvärv 2022-01-10 NASDAQ STOCKHOLM AB 100 000 (Antal) 62,05 SEK
<< Tillbaka