Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Ronie Ekström
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Annika Ekström
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB (publ)
Emittentens LEI-kod
5493002M6S7SO7B6IZ86
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Samhällsbyggnadsbo. i Norden AB ser. B SE0009554454 Förvärv 1 511 Antal 57,52 SEK 2022-01-10 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Samhällsbyggnadsbo. i Norden AB ser. B SE0009554454 Förvärv 2022-01-10 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB 1 511 (Antal) 57,52 SEK
<< Tillbaka