Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Oscar Lekander
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Oscar Lekander
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300HX9MRFY47AH564
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Samhällsbyggnadsbo. i Norden AB ser. B SE0009554454 Förvärv 12 500 Antal 62,56 SEK 2022-01-13 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Samhällsbyggnadsbo. i Norden AB ser. B SE0009554454 Förvärv 2022-01-13 Utanför handelsplats 12 500 (Antal) 62,56 SEK
<< Tillbaka