Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Jonas Hagströmer
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jonas Hagströmer
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Avanza Bank Holding AB
Emittentens LEI-kod
549300MBWR5H8SIJLE03
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Avanza Bank Holding AB SE0012454072 Avyttring 15 000 Antal 283,07 SEK 2022-01-24 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 Avyttring 2022-01-24 NASDAQ STOCKHOLM AB 15 000 (Antal) 283,07 SEK
<< Tillbaka