Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Martin Pagrotsky
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Martin Pagrotsky
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Felrapportering. Accept av uppköpsbud är inte på Nasdaq.
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Nobina AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300MBXCR8ZQJIFP95
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Nobina AB SE0007185418 Avyttring 48 270 Antal 108,00 SEK 2022-01-25 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Nobina AB SE0007185418 Avyttring 2022-01-25 Utanför handelsplats 48 270 (Antal) 108,00 SEK
<< Tillbaka