Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Johan Bygge
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Johan Bygge
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Nobina AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300MBXCR8ZQJIFP95
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Nobina AB SE0007185418 Avyttring 20 000 Antal 108,00 SEK 2022-01-25 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Nobina AB SE0007185418 Avyttring 2022-01-25 NASDAQ STOCKHOLM AB 20 000 (Antal) 108,00 SEK
<< Tillbaka