Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Carl Adam Rosenblad
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Carl Adam Rosenblad
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Concejo AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300PSDFYO1ZBFO413
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption LTI 2022 Förvärv 115 000 Antal 7,15 SEK 2022-01-24 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
LTI 2022 Förvärv 2022-01-24 Utanför handelsplats 115 000 (Antal) 7,15 SEK
<< Tillbaka