Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Anders Bladh
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Anders Bladh
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
XSpray Pharma AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300NGRQCNZ3X4L157
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Xspray Pharma AB SE0009973563 Förvärv 150 000 Antal 56,87 SEK 2022-01-25 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Xspray Pharma AB SE0009973563 Förvärv 2022-01-25 NASDAQ STOCKHOLM AB 150 000 (Antal) 56,87 SEK
<< Tillbaka