Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Tara Hansen
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Tara Hansen
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Cyxone AB
Emittentens LEI-kod
54930034OH16ROAY4K87
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) CYXO BTA SE0017161359 Teckning 22 860 Antal 1,75 SEK 2022-02-01 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
CYXO BTA SE0017161359 Teckning 2022-02-01 FIRST NORTH SWEDEN 22 860 (Antal) 1,75 SEK
<< Tillbaka