Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Stefan Danielsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Stefan Danielsson
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Peab AB
Emittentens LEI-kod
549300FQS4VD3153I854
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Peab AB ser. B SE0000106205 Förvärv 8 000 Antal 111,293 SEK 2022-02-04 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Peab AB ser. B SE0000106205 Förvärv 7 200 Antal 111,834 SEK 2022-02-07 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Peab AB ser. B SE0000106205 Förvärv 2022-02-04 NASDAQ STOCKHOLM AB 8 000 (Antal) 111,293 SEK
Peab AB ser. B SE0000106205 Förvärv 2022-02-07 NASDAQ STOCKHOLM AB 7 200 (Antal) 111,834 SEK
<< Tillbaka