Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
5 B i Malmö AB
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
5 B i Malmö AB
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Lindab International AB
Emittentens LEI-kod
54930085MH6IRQ1JP227
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Lindab International AB SE0001852419 Förvärv 3 000 Antal 247,50 SEK 2022-02-11 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Lindab International AB SE0001852419 Förvärv 2022-02-11 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB 3 000 (Antal) 247,50 SEK
<< Tillbaka