Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Hans Reinholdsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Hans Reinholdsson
Befattning för person i ledande ställning
Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Skanska AB
Emittentens LEI-kod
549300UINV5RINHGMG07
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 8 Antal 241,6618 SEK 2022-02-11 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 3 Antal 241,60 SEK 2022-02-12 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 2022-02-11 NASDAQ STOCKHOLM AB 8 (Antal) 241,6618 SEK
Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 2022-02-12 Utanför handelsplats 3 (Antal) 241,60 SEK
<< Tillbaka