Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Martin Bjöörn
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Martin Bjöörn
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Castellum Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
549300GU5OHTR1T5IY68
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Castellum AB SE0000379190 Avyttring 4 250 Antal 214,456706 SEK 2022-02-18 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Castellum AB SE0000379190 Avyttring 2022-02-18 NASDAQ STOCKHOLM AB 4 250 (Antal) 214,456706 SEK
<< Tillbaka