Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Dominika Skretowska
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Dominika Skretowska
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adtraction Group AB
Emittentens LEI-kod
8945004GFFB7E7T9PV67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 11 Antal 46,15 SEK 2022-02-22 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 586 Antal 46,20 SEK 2022-02-22 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 625 Antal 46,15 SEK 2022-02-22 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 10 Antal 45,50 SEK 2022-02-22 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 179 Antal 45,35 SEK 2022-02-22 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 765 Antal 45,05 SEK 2022-02-22 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 15 Antal 43,10 SEK 2022-02-22 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 2022-02-22 FIRST NORTH SWEDEN 2 191 (Antal) 45,69009585 SEK
<< Tillbaka