Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Johan Ahldin
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Johan Ahldin
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Actic Group AB
Emittentens LEI-kod
549300HI1JEY110HXM08
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Atic SE0009269467 Förvärv 10 000 Antal 11,80 SEK 2022-02-17 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Atic SE0009269467 Förvärv 2022-02-17 NASDAQ STOCKHOLM AB 10 000 (Antal) 11,80 SEK
<< Tillbaka