Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Catharina Östring
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Carl Östring
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Två ytterligare transaktioner i samma värdepapper i snar anslutning till de två första
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Drillcon Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
54930082K02JTMSMQD72
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Drillcon SE0001770702 Förvärv 3 422 Antal 6,141 SEK 2022-02-25 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Drillcon SE0001770702 Förvärv 5 610 Antal 6,02 SEK 2022-02-28 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Drillcon SE0001770702 Förvärv 10 000 Antal 6,04 SEK 2022-03-01 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Drillcon SE0001770702 Förvärv 919 Antal 6,00 SEK 2022-03-01 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Drillcon SE0001770702 Förvärv 2022-02-25 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET 3 422 (Antal) 6,141 SEK
Drillcon SE0001770702 Förvärv 2022-02-28 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET 5 610 (Antal) 6,02 SEK
Drillcon SE0001770702 Förvärv 2022-03-01 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET 10 919 (Antal) 6,03663339 SEK
<< Tillbaka