Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Anders Edholm
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Anders Edholm
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Emittentens LEI-kod
549300FW5JDRV1IJ0M67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie SCA B SE0000112724 Förvärv 1 300 Antal 155,434 SEK 2022-03-01 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
SCA B SE0000112724 Förvärv 2022-03-01 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB 1 300 (Antal) 155,434 SEK
<< Tillbaka