Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Peter Juul Madsen
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Peter Juul Madsen
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
CANTARGIA AB
Emittentens LEI-kod
549300GKWRT7RXI4VS85
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Cantargia AB SE0006371126 Förvärv 4 100 Antal 17,68 SEK 2022-03-03 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Cantargia AB SE0006371126 Förvärv 2022-03-03 NASDAQ STOCKHOLM AB 4 100 (Antal) 17,68 SEK
<< Tillbaka