Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Lorna Donatone
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Lorna Donatone
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Electrolux Professional AB (publ)
Emittentens LEI-kod
254900KI62Q46ZWD8084
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Electrolux Professional AB ser. B SE0013747870 Förvärv 9 000 Antal 5,36787 USD 2022-03-03 OTHER OTC
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Electrolux Professional AB ser. B SE0013747870 Förvärv 2022-03-03 OTHER OTC 9 000 (Antal) 5,36787 USD
<< Tillbaka