Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Bomagosh AB
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Bomagosh AB
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adverty AB
Emittentens LEI-kod
894500IE8D5SS15O5R66
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Adverty BTA SE0011724889 Teckning 40 548 Antal 4,25 SEK 2022-03-11 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adverty BTA SE0011724889 Teckning 2022-03-11 Utanför handelsplats 40 548 (Antal) 4,25 SEK
<< Tillbaka