Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Claes Larsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Claes Larsson
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Skanska AB
Emittentens LEI-kod
549300UINV5RINHGMG07
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 260 Antal 221,1533 SEK 2022-03-11 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 1 829 Antal 224,30 SEK 2022-03-12 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 2022-03-11 NASDAQ STOCKHOLM AB 260 (Antal) 221,1533 SEK
Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 2022-03-12 Utanför handelsplats 1 829 (Antal) 224,30 SEK
<< Tillbaka