Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Berggren Holding AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Petter Berggren
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Candles Scandinavia AB
Emittentens LEI-kod
549300C84CYU5XE6YG89
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Avyttring 1 760 Antal 70,74 SEK 2022-02-02 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Avyttring 23 Antal 64,50 SEK 2022-02-16 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Avyttring 4 Antal 64,00 SEK 2022-03-16 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Förvärv 1 780 Antal 78,00 SEK 2022-03-30 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Förvärv 7 Antal 79,00 SEK 2022-03-30 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Avyttring 2022-02-02 FIRST NORTH SWEDEN 1 760 (Antal) 70,74 SEK
Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Avyttring 2022-02-16 FIRST NORTH SWEDEN 23 (Antal) 64,50 SEK
Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Avyttring 2022-03-16 FIRST NORTH SWEDEN 4 (Antal) 64,00 SEK
Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Förvärv 2022-03-30 FIRST NORTH SWEDEN 1 787 (Antal) 78,003917179630665920537213207 SEK
<< Tillbaka