Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Tommy Nguyen
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Tommy Nguyen
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Alltainer AB
Emittentens LEI-kod
894500SOUR1Q5VZ5OU38
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsrätt/Uniträtt Alltainer TR SE0017766983 Avyttring 85 710 Antal 0,039 SEK 2022-04-01 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Alltainer TR SE0017766983 Avyttring 2022-04-01 SPOTLIGHT STOCK MARKET 85 710 (Antal) 0,039 SEK
<< Tillbaka