Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Flerie Invest AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Thomas Eldered
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Toleranzia AB
Emittentens LEI-kod
529900ARVN1D3A4CHI81
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Toleranzia AB SE0007438577 Förvärv 684 306 Antal 1,316149 SEK 2022-04-01 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Toleranzia AB SE0007438577 Förvärv 1 915 694 Antal 1,35 SEK 2022-04-04 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Toleranzia AB SE0007438577 Förvärv 2022-04-01 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET 684 306 (Antal) 1,316149 SEK
Toleranzia AB SE0007438577 Förvärv 2022-04-04 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET 1 915 694 (Antal) 1,35 SEK
<< Tillbaka