Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Johan Rooth
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Johan Rooth
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Abelco Investment Group AB
Emittentens LEI-kod
549300TN9GRGUEIBCU10
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Abelco Investment Group SE0003617075 Förvärv 1 062 151 Antal 0,097 SEK 2022-04-04 NORDIC GROWTH MARKET
Aktie Abelco Investment Group SE0003617075 Förvärv 492 419 Antal 0,104 SEK 2022-04-05 NORDIC GROWTH MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Abelco Investment Group SE0003617075 Förvärv 2022-04-04 NORDIC GROWTH MARKET 1 062 151 (Antal) 0,097 SEK
Abelco Investment Group SE0003617075 Förvärv 2022-04-05 NORDIC GROWTH MARKET 492 419 (Antal) 0,104 SEK
<< Tillbaka