Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Nils Gunnar Henrik Lange
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Nils Gunnar Henrik Lange
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Alfa Laval AB
Emittentens LEI-kod
549300UCKT2UK88AG251
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Alfa Laval AB Förvärv 2 000 Antal 270,00 SEK 2022-04-27 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Alfa Laval AB Förvärv 2022-04-27 NASDAQ STOCKHOLM AB 2 000 (Antal) 270,00 SEK
<< Tillbaka