Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mikael Källgren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mikael Källgren
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Emittentens LEI-kod
549300FW5JDRV1IJ0M67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Förvärv 797 Antal 187,80 SEK 2022-04-29 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Förvärv 2022-04-29 NASDAQ STOCKHOLM AB 797 (Antal) 187,80 SEK
<< Tillbaka